pátek 20. srpna 2021

Vyučování náboženství

Drazí rodiče, srdečně vás zdravím a rád bych vaše děti pozval do vyučování náboženství, které bude probíhat na faře. Vyučování náboženství chce pomoci dětem orientovat se ve světě, ve kterém žijeme, s jeho nejrůznějšími nabídkami a pomoci jim volit tak, aby se nestaly na ničem závislé, ale aby dokázaly svůj život prožívat opravdově lidsky, v dobrých vztazích k lidem, k Bohu, k sobě i k přírodě.První hodina náboženství
bude ve čtvrtek 16.září 2021 v 16.30 na faře. 

o. Petr Polívka

Žádné komentáře: