sobota 11. září 2021

Ohlášky 12.září 2021

Dnes je 24.neděle v mezidobí 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
út: svátek Povýšení svatého Kříže
st: památka Panny Marie Bolestné
čt: nezávazná památka sv. Ludmily, mučednice
pá: nez. památka sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků
ne: 25. neděle v mezidobí 

Vzadu na stolku jsou přihlášky do náboženství. Vyplněné přihlášky odevzdávejme, prosím, do neděle 12.září 2021. Vyučovací den je čtvrtek a první hodina bude ve čtvrtek 16.září v 16.30.

V letošním školním roce bude probíhat příprava na první svaté přijímání v rámci hodin náboženství. Bližší info u o. Petra. 

V sakristie je možné zapisovat na mše svaté do konce roku 2021. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Mše svaté v sobotu jsou opět podle obvyklého pořadu bohoslužeb tzn. ve 14.20 v psychiatrické nemocnici a večer v 18.30 v kostele na Křenové. 

Připravujeme nové číslo farního zpravodaje. Uzávěrka je ve čtvrtek 16.září 2021. 

Ve čtvrtek 16.září 2021 v 18.30 budeme pokračovat v modlitbách za náš národ. Tentokrát se blíže seznámíme s naší českou národní ochránkyní sv. Ludmilou. 

V pátek 17.září bude pravidelný úklid kostela. Budeme vděčni za každého, kdo přijde pomoct. Uvítali bychom i mladší pomocníky. 

Příští neděli 19.září 2021 bude spolčo pro děti, které začneme mší svatou v 9.30. 

Ve středu 22.září 2021 budeme po večerní mši svaté caa. 19,15 pokračovat v četbě starozákonní knihy Samuel. První setkání bude věnováno připomenutí příběhu, který se odehrává v prvních 16 kapitolách.

Potáborové setkání bude v neděli 3.října 2021, které začneme mší svatou v 9.30 a po ní bude setkání pokračovat na faře. Všichni jsou srdečně zváni. 

V neděli 10.října 2021 bude při mši svaté v 9.30 udělovat biskup Pavel Konzbul svátost biřmování devíti našim farníkům.

Žádné komentáře: