sobota 18. září 2021

Ohlášky 19.září 2021

Dnes je 25.neděle v mezidobí 
Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků
út: svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
st: památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
ne: 26. neděle v mezidobí 

Dnes bude po mši svaté pro rodiny s dětmi spolčo pro děti

V sakristie je možné zapisovat na mše svaté do konce roku 2021. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Příští neděli vyjde nové číslo farního zpravodaje

Ve středu 22.září 2021 budeme po večerní mši svaté caa. 19,15 pokračovat v četbě starozákonní knihy Samuel. První setkání bude věnováno připomenutí příběhu, který se odehrává v prvních 16 kapitolách.

V pátek 24.září bude v 9:30 hodin requiem v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně, při kterém poděkujeme za život a dílo emeriního pomocného biskupa Mons. ThDr. Petra Esterky. 

Potáborové setkání bude v neděli 3.října 2021, které začneme mší svatou v 9.30 a po ní bude setkání pokračovat na faře. Všichni jsou srdečně zváni. 

V neděli 10.října 2021 bude při mši svaté v 9.30 udělovat biskup Pavel Konzbul svátost biřmování devíti našim farníkům.

Žádné komentáře: