sobota 4. září 2021

Ohlášky 5.září 2021

Dnes je 23.neděle v mezidobí

V tomto týdnu si připomínáme:
út: nezávazná památka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka
st: svátek Narození Panny Marie
čt: nezávazná památka sv. Petra Klavera, kněze
pá: nezávazná památka bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka
ne: 24. neděle v mezidobí 

Dnes bude po mši sv. pro rodiny s dětmi první spolčo pro děti

Děti si dnes mohou přijít pro první kartičky k nedělním evangeliím, které budou sbírat v letošním školním roce. Sbíráním kartiček dětem vznikne hra „Špinavý kluk“. Jak už název napovídá, hraje se stejně jako Černý Petr. Také je možné poskládat si krabičku, určenou k ukládání karet. Dále dětem postupně vzniká obrázek na záložce. Po doplnění všech dílků část záložky odstřihnou a přinesou do kostela, kde bude čekat odměna. 

Ve středu 8.září 2021 zveme na přednášku sochaře Petra Váni, kterou dokončí příběh mariánského sloupu v Praze a po ní bude děkovná bohoslužba. Po bohoslužbě bude možnost neformálního setkání, na které prosíme o přihlášení do neděle 5.září 2021. 

Vzadu na stolku jsou přihlášky do náboženství. Vyplněné přihlášky odevzdávejme, prosím, do neděle 12.září 2021. Vyučovací den je čtvrtek a první hodina bude ve čtvrtek 16.září v 16.30. 

V letošním školním roce bude probíhat příprava na první svaté přijímání v rámci hodin náboženství. Bližší info u o. Petra. 

V sakristie je možné zapisovat na mše svaté do konce roku 2021

Ve středu mimořádně nebude příležitost k soukromé adoraci a přijetí svatosti smíření. Bude přednáška akademického sochaře Petra Váni. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Svátostné manželství si 11. září v 11 hod u sv. Martina v Třebíči udělí: Josef Kratochvíl, * 1975, z Brna a Jana Ondráková *1978, z Třebíče. Pokud je někomu známa překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci. 

Od soboty 11.září 2021 budou opět mše sv. v psychiatrické nemocnici ve 14.20. Ranní mše svaté v 8 hodin už nebudou. Ke vstupu do areálu nemocnice je potřeba se prokázat certifikátem o očkování nebo negativním testem. 

Připravujeme nové číslo farního zpravodaje. Uzávěrka je ve čtvrtek 16.září 2021. 

Ve čtvrtek 16.září 2021 v 18.30 budeme pokračovat v modlitbách za náš národ. Tentokrát se blíže seznámíme s naší českou národní ochránkyní sv. Ludmilou. 

Ve středu 22.září 2021 budeme po večerní mši svaté caa. 19,15 pokračovat v četbě starozákonní knihy Samuel. První setkání bude věnováno připomenutí příběhu, který se odehrává v prvních 16 kapitolách. 

Potáborové setkání bude v neděli 3.října 2021, které začneme mší svatou v 9.30 a po ní bude setkání pokračovat na faře. Všichni jsou srdečně zváni. 

V neděli 10.října 2021 bude při mši svaté v 9.30 udělovat biskup Pavel Konzbul svátost biřmování devíti našim farníkům.

Žádné komentáře: