sobota 16. října 2021

Ohlášky 17.října 2021

Dnes je 29.neděle v mezidobí 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: svátek sv. Lukáše, evangelisty
út: nez. památka sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků
čt: nezávazná památka bl. Karla Rakouského
pá: nezávazná památka sv. Jana Pavla II., papeže
so: nezávazná památka sv. Jana Kapistránského
ne: 30. neděle v mezidobí 

Dnes je po mši svaté pro rodiny s dětmi spolčo pro děti

Dnes bude v katedrále sv. Petra a Pavla bude slavnostní mše slavena v 16.00 hodin k zahájení první fáze synody 2021-23

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Ve čtvrtek 21.října 2021 budeme pokračovat v modlitbách za náš národ. Tentokrát se seznámíme s bl. Karlem Habsburským a na závěr budou litanie k našim národním ochráncům a svatováclavský chorál.

Příští neděli bude sbírka na misie. 

Ve středu 27.října 2021 bude setkání nad starozákonní knihou Samuel, tentokrát nad 21. a 22. kapitolou. Kdokoliv má zájem o tuto starozákonní knihu je srdečně zván. 

Na webových stránkách farnosti je možné se zapisovat na čtení při nedělních bohoslužbách. 

V sakristii je možné zapisovat na mše svaté do konce roku 2021.

Žádné komentáře: