sobota 23. října 2021

Ohlášky 24. října 2021

Dnes je 30.neděle v mezidobí Dnes je sbírka na misie.

V tomto týdnu si připomínáme:
čt: svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
pá: památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice
ne: 31. neděle v mezidobí 

Ve dnech od 25. října do 8. listopadu je možno získat plnomocné odpustky po splnění tří obvyklých podmínek (tj. přijmout sv smíření, sv. přijímání a navštívit hřbitov s modlitbou za zemřelé). 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Ve středu 27.října 2021 bude setkání nad starozákonní knihou Samuel, tentokrát nad 21. a 22. kapitolou. Kdokoliv má zájem o tuto starozákonní knihu je srdečně zván. 

Ve čtvrtek na svátek sv. Šimona a Judy bude mše sv. ráno v 8.00 hodin a večer v 18.30. (nebude v 6 hodin ráno) 

Na webových stránkách farnosti je možné se zapisovat na čtení při nedělních bohoslužbách. 

V sakristii je možné zapisovat na mše svaté do konce roku 2021. 

Kdo má zájem se zapojit do synodálního procesu v naší farnosti, hlaste se u o. Petra, bližší info budou následovat.

Žádné komentáře: