pátek 29. října 2021

Ohlášky 31.října 2021

Dnes je 31.neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Slavnost všech svatých
út: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
st: nezávazná památka sv. Martina de Porres, řeholníka
čt: památka sv. Karla Boromejského, biskupa
pá: První pátek v měsíci
ne: 32. neděle v mezidobí 

V pondělí na slavnost Všech svatých bude mše sv. ráno v 6.00 hodin a mimořádně i večer v 18.30. 

Plnomocné odpustky pro duše v očistci je možné získat po celý měsíc listopad po splnění tří obvyklých podmínek (tj. přijmout sv smíření, sv. přijímání a navštívit hřbitov s modlitbou za zemřelé). 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Příští neděli bude mše svatá v 9.30 pro rodiny s dětmi a po ní bude spolčo pro děti

Ve středu 10.listopadu 2021 bude setkání nad starozákonní knihou Samuel, tentokrát nad 23. a 24. kapitolou. Kdokoliv má zájem o tuto starozákonní knihu je srdečně zván. 

Na webových stránkách farnosti je možné zapisovat se na čtení při nedělních bohoslužbách. 

V sakristii je možné zapisovat na mše svaté do konce roku 2021. 

Kdo má zájem zapojit se do synodálního procesu v naší farnosti, hlaste se u o. Petra, bližší info budou následovat.

Žádné komentáře: