pátek 22. října 2021

Sedm statečných biřmovanců

V neděli 10.10. se v našem kostele stalo něco neobvykle krásného. Naši farnost navštívil biskup Pavel Konzbul, aby 7 statečným biřmovancům udělil svátost přijetí Ducha svatého. Tito mladí křesťané tak vstoupili do společenství katolické církve jako duchovně vyspělí, rozhodnutí a připravení. 
Dvouletou přípravu vedl kněz p. Petr Polívka a probrali díky ní spoustu otázek, rozebrali části mše, křesťanské svátosti a texty z Bible. Zabývali se především knihou Exodus. Během jarního zákazu scházení se kvůli koronavirovym opatřením se příprava odehrávala v podobě kázání na večerních bohoslužbách. Svoji vlastní přípravu měli i kmotři, kteří se společně sešli, aby se za své biřmovance pomodlili modlitbu růžence. 
 Tímto bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem biřmovancům za jejich odvahu a přejeme jim, aby byli vždy zapáleni Duchem svatým v šíření víry a lásky. Také děkujeme biskupovi P. Konzbulovi za to, že nám zodpověděl všechny naše otázky a především děkujeme otci Petrovi za trpělivost a energii, kterou do přípravy vložil.
Anna Grézlová

Žádné komentáře: