sobota 13. listopadu 2021

Ohlášky 14.listopadu 2021

Dnes je 33.neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: nezávazná památka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve
út: nezávazná památka sv. Markéty Skotské
st: památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
čt: nez. památka Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla
ne: Slavnost Ježíše Krista Krále 

Ve středu 17.listopadu 2021 bude mše sv. ráno až v 8 hodin (ráno v 6 hodin nebude) a večer v 18.30. 

Uzávěrka nové čísla farního zpravodaje je ve čtvrtek 18.listopadu 2021.

V pátek 19.listopadu 2021 bude po večerní mši sv. pravidelný úklid kostela. 

Příští neděli 21.listopadu 2021 bude mše svatá pro rodiny s dětmi a po ní spolčo pro děti

Ve středu 24.listopadu 2021 bude setkání nad starozákonní knihou Samuel, tentokrát nad 25. a 26. kapitolou. Kdokoliv má zájem o tuto starozákonní knihu je srdečně zván. 

Plnomocné odpustky pro duše v očistci je možné získat po celý měsíc listopad po splnění tří obvyklých podmínek (tj. přijmout sv. smíření, sv. přijímání a navštívit hřbitov s modlitbou za zemřelé). 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Na webových stránkách farnosti je možné zapisovat se na čtení při nedělních bohoslužbách. 

Papež František se ptá každého věřícího, tzn. i každého z nás: Co chybí našim farnostem, aby byly rostoucím společenstvím? A k tomu nám předkládá 10 témat, ze kterých si každý může vybrat aspoň jedno, o kterém by se chtěl bavit s někým dalším ze své farnosti. Můžete se zapsat vzadu na stolku anebo se přihlásit u o. Petra. Můžete u něho přihlásit i již vytvořenou skupinku s jejím moderátorem. 

V sakristii jsou k zakoupení dva druhy stolních kalendářů. Cena je jednotná 60 Kč. 

V sobotu 4. prosince 2021 jste srdečně zváni na adventní duchovní obnovu s o. Ladislavem Štefkem od 10 hodin do našeho kostela. Bližší info na webu a na nástěnce. 

Je možné si opět objednat Slovo na cestu na rok 2022 vydávané komunitou Blahoslavenství v Dolanech. Obsahuje čtení a evangelium na každý den, v neděli s delším rozjímáním. Vychází 6 krát do roka, vždy na dva měsíce, cena předplatného na celý rok 2022 je 400 Kč. Noví zájemci se prosím přihlaste u paní Terezie Široké tel.739 787 870 nebo mailem terezie.siroka(at)centrum.cz do neděle 21.11.2021. Kdo brožurku už odebírá, ať ji potvrdí, že má zájem ji odebírat i v roce 2022 a domluví se s ní na způsobu úhrady předplatného.

Žádné komentáře: