sobota 20. listopadu 2021

Ohlášky 21.listopadu 2021

Dnes je Slavnost Ježíše Krista Krále. Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: památka sv. Cecílie, panny a mučednice
út: nezávazná památka sv. Klementa I., papeže a mučedníka
st: památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků
čt: nezávazná památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
ne: 1.neděle adventní 

Dnes bude po mši svatá pro rodiny s dětmi spolčo pro děti. 

Příští neděli vyjde nové číslo farního zpravodaje

Ve středu 24.listopadu 2021 bude setkání nad starozákonní knihou Samuel, tentokrát nad 25. a 26. kapitolou. 

Plnomocné odpustky pro duše v očistci je možné získat do konce listopadu. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Na webových stránkách farnosti je možné zapisovat se na čtení a přímluvy při nedělních bohoslužbách. 

Vzadu na stolku se můžete přihlásit do synodální skupinky v naší farnosti. 

V sakristii jsou k zakoupení stolní kalendáře. Cena je 60 Kč. 

V sobotu 4. prosince 2021 jste srdečně zváni na adventní duchovní obnovu s o. Ladislavem Štefkem od 10 hodin do našeho kostela. Bližší info na webu a na nástěnce. 

Do dnešního večera je možné si v sákristii objednat Slovo na cestu na rok 2022 vydávané komunitou Blahoslavenství v Dolanech. 

Příští neděli budeme při všech bohoslužbách žehnat adventní věnce

Příští neděli půjdou děti s lucerničkami při mši svaté v 9.30. Všechny děti se mohou zapojit. 

Během doby adventní budou všechny mše svaté jen při svíčkách (ve všední den - ranní i večerní). První bude v pondělí 29.11. v 6.00 hodin ráno.

Žádné komentáře: