sobota 27. listopadu 2021

Ohlášky 28.listopadu 2021

Dnes je 1. neděle adventní.

V tomto týdnu si připomínáme:
út: svátek sv. Ondřeje, apoštola
st: nezávazná památka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
pá: památka sv. Františka Xaverského
so: nezávazná památka sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve
ne: 2.neděle adventní 

Dnes žehnáme adventní věnce při všech bohoslužbách. 

Dnes vychází nové číslo farního zpravodaje, je vzadu na stolku anebo na webu farnosti. 

Plnomocné odpustky pro duše v očistci je možné získat do konce listopadu. 

Ve středu 1.prosince 2021 bude setkání nad starozákonní knihou Samuel, tentokrát nad 27. a 28. kapitolou. Účast je možná dle aktuálně platných vládních nařízení. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Na webových stránkách farnosti je možné zapisovat se na čtení a přímluvy při nedělních bohoslužbách. 

Vzadu na stolku se můžete přihlásit do synodální skupinky v naší farnosti. 

V sakristii jsou k zakoupení stolní kalendáře. Cena je 60 Kč. 

V sobotu 4. prosince 2021 jste srdečně zváni na adventní duchovní obnovu s o. Ladislavem Štefkem od 10 hodin do našeho kostela. Bližší info na webu a na nástěnce. Účast je možná dle aktuálně platných vládních nařízení. 

Příští neděli 5.prosince 2021 půjdou děti s lucerničkami při mši svaté v 9.30. Všechny děti se mohou zapojit. Po mši svaté přijde Mikuláš. 

Během doby adventní budou všechny mše svaté jen při svíčkách (ve všední den - ranní i večerní). První bude v pondělí 29.11. v 6.00 hodin ráno. 

Od středy 1.prosince 2021 je možné zapisovat mše svaté na 1.čtvrtletí roku 2022.

Žádné komentáře: