sobota 11. prosince 2021

Ohlášky 12.prosince 2021

Dnes je 3. neděle adventní. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: památka sv. Lucie, panny a mučednice
út: památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
ne: 4.neděle adventní 

Na webových stránkách farnosti je možné zapisovat se na čtení a přímluvy při nedělních bohoslužbách. 

Vzadu na stolku se můžete přihlásit do synodální skupinky v naší farnosti. Zkuste se podívat na skupinky, kde už někdo je, ty skupinky našly asi největší odezvu a přidá-li se tam ještě někdo další, tak se ta skupinka může pustit do synodálního procesu. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Ve středu 15.prosince 2021 bude setkání nad starozákonní knihou Samuel, tentokrát nad 29., 30. a 31. kapitolou. Účast je možná dle aktuálně platných vládních nařízení. 

Ve středu budeme 15.prosince 2021 pokračovat v modlitbách za náš národ, tentokrát se seznámíme se svatým Prokopem. Na závěr budou litanie k našim národním ochráncům a svatováclavský chorál.

Příští neděli 19.prosince 2021 půjdou děti s lucerničkami při mši svaté v 9.30 a po ní bude spolčo pro děti. 

Betlémské světlo přinesou do naší farnosti skauti 89.oddílu při mši svaté v 9.30 a pak bude možné si ho v následujících dnech odnést do svých domovů. 

Zpovídání v předvánočním týdnu bude v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 16 do 18 hodin a zároveň bude i příležitost k soukromé adoraci. 

V sakristii jsou k zakoupení stolní kalendáře. Cena je 60 Kč. 

Ve všední dny jsou v adventu mše svaté jen při svíčkách

Je možné zapisovat mše svaté na 1.čtvrtletí roku 2022.

Žádné komentáře: