sobota 25. prosince 2021

Ohlášky 26.prosince 2021

Dnes je Svátek svaté rodiny. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
út: svátek sv. Mláďátek, mučedníků
st: nez. památka sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka
pá: nez. památka sv. Silvestra I., papeže
so: Slavnost Matky Boží Panny Marie
 Je to zasvěcený svátek.
ne: 2.neděle po Narození Páně. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

V pátek 31.prodince bude mše svatá ráno v 6.00 hodin, dopoledne bude adorace a odpoledne v 16.00 hodin bude mše svatá na poděkování za rok 2021

V sobotu na Slavnost Matky Boží Panny Marie budou bohoslužby jako v neděli. 

Na webových stránkách farnosti je možné zapisovat se na čtení a přímluvy při nedělních bohoslužbách. 

Vzadu na stolku se můžete přihlásit do synodální skupinky v naší farnosti. 

Je možné zapisovat mše svaté na 1.čtvrtletí roku 2022.

Žádné komentáře: