úterý 4. ledna 2022

Modlitby za náš národ

Milí farníci, srdečně vás všechny zdravíme a obracíme se na vás s prosbou o připojení se k modlitbám za náš národ. 
Mnozí z nás jsme posilněni po vyslyšených modlitbách za obnovu mariánského sloupu v Praze. Zůstala v nás radost ale i touha pokračovat a neustávat v modlitbách, a to zvláště v současné situaci, ve které se náš národ nachází. 
Rezonuje tak potřeba znovu začít a ještě více se obracet k našim národním patronům o ochranu a pomoc. Tyto modlitby byly zahájeny již 3. ledna 2020, po přerušení v důsledku pandemie nyní obnoveny a každý měsíc se opět scházíme. Při mši svaté si vždy připomínáme význam národních patronů, pak následuje adorace s litaniemi k našim českým národním ochráncům a zakončujeme zpěvem svatováclavského chorálu. 
Pokračujme proto v této tradici modliteb s připojením všech, kterým záleží na osudu naší země.  
Přejeme vám klidný vánoční čas, naplněný Božím požehnáním a ochranou Panny Marie. 

Nejbližší modlitba bude v pátek 21.ledna 2022. Začínáme modlitbou růžence v 18.00 hodin.
František a Ludmila Dohnálkovi

Žádné komentáře: