sobota 22. ledna 2022

Ohlášky 23.ledna 2022

Dnes je 3. neděle v mezidobí. Je to neděle Božího Slova.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
út: svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
st: památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
čt: nezávazná památka sv. Anděly Mericiové, panny
pá: památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
ne: 4. neděle v mezidobí. 

Dnes je sbírka na Bibli. Její výnos bude rozdělen stejným dílem mezi České katolické biblické dílo a Českou biblickou společnost. 

Na webových stránkách farnosti je možné zapisovat se na čtení a přímluvy o svátcích a při nedělních bohoslužbách. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Vzadu na stolku máte poslední možnost přihlásit do synodální skupinky v naší farnosti. Dvě skupinky už jsou a uděláme ještě třetí. Je určená pro ty, kdo nejsou v předchozích dvou. 

Ve středu 26. ledna 2022 od 19,15 na faře pokračujeme v četbě starozákonní knihy Samuel. Čteme 3. a 4. kapitolu z druhé knihy. Jsou zváni a i ti, co se do čtení ještě nezapojili, třeba ta dnešní neděle Božího slovu může být takovým dobrým startem. Můžete se přijít a uvidíte, jestli Vám to bude pasovat tento způsob čtení Bible. 

Je možné zapisovat mše svaté na 1.čtvrtletí roku 2022. 

Milé sestry a bratři, jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studium na střední škole. Blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví a formaci ke kněžství. Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě lásky. Jako váš biskup vás všechny prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství i k různým formám zasvěceného života. Prosím zvlášť o modlitby a příklad živé víry. Vás, mladí muži, kteří se cítíte pozváni ke kněžství, jste svobodní a máte nebo budete mít maturitní zkoušku, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví pro školní rok 2022/2023 je možné zaslat poštou k mým rukám do 21. března 2022. Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím. Váš biskup Vojtěch.

Žádné komentáře: