sobota 1. ledna 2022

Ohlášky 2.ledna 2022

Dnes je 2. neděle po Narození Páně.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: nezávazná památka Nejsvětějšího Jména Ježíš
čt: Slavnost Zjevení Páně
 Je to doporučený svátek.
pá: nezávazná památka sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze
ne: Svátek Křtu Páně. 

Na webových stránkách farnosti je možné zapisovat se na čtení a přímluvy o svátcích a při nedělních bohoslužbách. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Vzadu na stolku se můžete přihlásit do synodální skupinky v naší farnosti. 

Je možné zapisovat mše svaté na 1.čtvrtletí roku 2022. 

Příští neděli 9.ledna 2022 bude mše svatá pro rodiny s dětmi a po ní spolčo pro děti

Ve středu 12.ledna 2022 začneme po večerní mši svaté s četbou druhé Samuelovy knihy. Začneme 1. a 2.kapitolou.

Žádné komentáře: