sobota 29. ledna 2022

Ohlášky 30.ledna 2022

Dnes je 4. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: památka sv. Jana Boska, kněze
st: svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
čt: nezávazná památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
pá: První pátek v měsíci so: památka sv. Agáty, panny a mučednice
ne: 5. neděle v mezidobí. 

Příští neděli vyjde nové číslo farního zpravodaje. 

Ve středu 2.2. 2022 je Svátek Uvedení Páně do chrámu budeme žehnat svíce. Můžete si donést svíce, pro které pak najdete uplatnění ve svých domácnostech. 

Ve čtvrtek 3.2. 2022 budeme udělovat svatoblažejské požehnání

Na první pátek v měsíci se večer po mši svaté pomodlíme litanie k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a zásvětnou modlitbu. 

Na webových stránkách farnosti je možné zapisovat se na čtení a přímluvy o svátcích a při nedělních bohoslužbách. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Ve středu 9. února 2022 od 19,15 na faře pokračujeme v četbě starozákonní knihy Samuel. Čteme 5. a 6. kapitolu z druhé knihy. 

V neděli 13.února 2022 budeme při svaté pro rodiny s dětmi v 9.30 udělovat svátost pomazání nemocných. 

V neděli 13. února 2022 bude po mši sv. pro rodiny s dětmi spolčo pro děti

V neděli 13. února 2022 zveme všechny mladé (studující i pracující) na filmový večer, který začneme v 19.30 na faře. Podíváme se na film Dobrá smrt, který natočil Čech se Slovákem o Angličance, která se rozhodla dobrovolně ukončit život. Po filmu bude beseda. Večera se zúčastní také MUDr. Václav Trmač, který stojí u zrodu nově vznikajícího hospice v Tišnově a rád se s námi podělí o své zkušenosti co lidé prožívají a co potřebují na konci pozemského života. 

V úterý 22. února 2022 bude setkání ekonomické rady farnosti. Zahájíme ho mší svatou v 18.30. 

Je možné zapisovat mše svaté na 1.čtvrtletí roku 2022. 

Farní pouť do Senetářova se bude konat v sobotu 14.května 2022 do kostela sv. Josefa. Kostel je vybudovaný v moderním stylu, je jeden z mála kostelů postavených v období komunistické vlády v tehdejším Československu. Bližší info budou později. 

Znáte izraelského krále Davida? Znáte jeho příběh? Vydejte se s námi a seznamte se s ním.David byl mužem mnohých darů a talentů. Miloval Boha celým srdcem. Byl nadaný hudebník. Měl odvahu postavit se proti Goliášovi, a když se stal králem, dobyl Jeruzalém a přenesl do něj archu smlouvy. Byl moudrým panovníkem, který sjednotil izraelské kmeny a vládl jim asi čtyřicet let. Dokážete se postavit výzvám čelem, jako tento biblický hrdina? Pojeďte a vyzkoušejte na vlastní kůži! Víkendovka s králem Davidem se bude konat od 18. – 20. března 2022 na faře Březí u Vlkova. Bereme děti od 11-15 let. Těšíme se na vás! Přihlášky budou na webu i na stolku a kapacita je omezena. 

Vydejme se do země v daleké dálce. Pomozme zemi, kterou sužuje zlý rytíř s kamenným srdcem. Vydejme se do jeho hradu. Nebojme se překážek, které se nám budou stavět do cesty. Překonejme svůj strach a společně porazme rytíře Kato. Víkendovka Mio můj Mio se bude konat od 25. – 27. března 2022 na faře v Bedřichově u Lysic. Bereme děti od 6-10 let. Těšíme se na vás! Přihlášky budou na webu i na stolku a kapacita je omezena.

Žádné komentáře: