sobota 8. ledna 2022

Ohlášky 9.ledna 2022

Dnes je Svátek Křtu Páně.
Končí doba vánoční. 

V tomto týdnu si připomínáme:
čt: nezávazná památka sv. Hilaria, biskupa a učitele církve
ne: 2. neděle v mezidobí

Na webových stránkách farnosti je možné zapisovat se na čtení a přímluvy o svátcích a při nedělních bohoslužbách. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Vzadu na stolku se můžete přihlásit do synodální skupinky v naší farnosti. Vyberte si jaká skupinka by vás tématicky nejvíc zajímala a nebude-li o jedno téma takový zájem, tak pak třeba dvě témata spojíme do jedné skupinky. 

Je možné zapisovat mše svaté na 1.čtvrtletí roku 2022. 

Ve středu 12.ledna 2022 začneme s četbou druhé Samuelovy knihy. Začneme 1. a 2.kapitolou. Setkání bude po večerní bohoslužbě na faře.

V úterý 18. ledna budeme slavit 108.narozeniny našeho kostela. Při mši svatá v 18.30 bude zpívat náš chrámový sbor. 

Od letošního roku budeme pokračovat v modlitbách za náš národ a v seznamování s našimi národními ochránci vždy 3.pátek v měsíci, což teď v lednu bude 21.ledna při mši svaté v 18.30. Seznámíme se s naší národní ochránkyní sv. Zdislavou.

Žádné komentáře: