sobota 5. února 2022

Ohlášky 6.února 2022

Dnes je 5. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
út: sv. Jeronýma Emiliániho
čt: památka sv. Scholastiky, panny
pá: Panny Marie Lurdské
ne: 6. neděle v mezidobí. 

Dnes vychází nové číslo farního zpravodaje

Hledáme někoho, kdo by pomohl s modlitbami se zpěvy z Taizé. Rádi bychom je obnovili. Bližší info u o. Petra Polívky.

Hledáme někoho, kdo by pomohl s květinovou výzdobou v kostele. Bližší info u o. Petra Polívky.

Ve středu 9. února 2022 od 19,15 na faře pokračujeme v četbě starozákonní knihy Samuel. Čteme 5. a 6. kapitolu z druhé knihy. 

V neděli 13. února 2022 zveme všechny mladé (studující i pracující) na filmový večer, který začneme v 19.30 na faře. Podíváme se na film Dobrá smrt a po něm bude diskuse 

V neděli 13.února 2022 budeme při svaté pro rodiny s dětmi v 9.30 udělovat svátost pomazání nemocných. Přihlásit se můžete vzadu na stolku anebo telefonicky, mailem na faře 

V neděli 13. února 2022 bude po mši sv. pro rodiny s dětmi spolčo pro děti

Znáte izraelského krále Davida? Znáte jeho příběh? Vydejte se s námi a seznamte se s ním. Víkendovka s králem Davidem se bude konat od 18. – 20. března 2022 na faře Březí u Vlkova. Bližší info a přihlášky jsou na nástěnce a stolku i na webu. 

Vydejme se do země v daleké dálce. Pomozme zemi, kterou sužuje zlý rytíř s kamenným srdcem. Víkendovka Mio můj Mio se bude konat od 25. – 27. března 2022 na faře v Bedřichově u Lysic. Bližší info a přihlášky jsou na nástěnce a na stolku i na webu. 

Na webových stránkách farnosti je možné zapisovat se na čtení a přímluvy o svátcích a při nedělních bohoslužbách. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

V úterý 22. února 2022 bude setkání ekonomické rady farnosti. Zahájíme ho mší svatou v 18.30.

Žádné komentáře: