sobota 12. února 2022

Ohlášky 13. února 2022

Dnes je 6. neděle v mezidobí. 

Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela.

V tomto týdnu si připomínáme:
čt: sv. Alexia a druhů, řeholníků
ne: 7. neděle v mezidobí.

Dnes bude po mši sv. pro rodiny s dětmi spolčo pro děti

Dnes večer zveme všechny mladé (studující i pracující) na filmový večer, který začneme v 19.30 na faře. Podíváme se na film Dobrá smrt a po něm bude diskuse. 

V pátek 18.února 2022 pokračujeme v modlitbách za náš národ. Tentokrát se seznámíme se sv. Cyrilem. Bude mše svatá a potom litanie k našim českých národním ochráncům a svatováclavský chorál. 

Hledáme někoho, kdo by pomohl s modlitbami se zpěvy z Taizé. Rádi bychom je obnovili. Bližší info u o. Petra Polívky. 

Znáte izraelského krále Davida? Znáte jeho příběh? Vydejte se s námi a seznamte se s ním. Víkendovka s králem Davidem se bude konat od 18. – 20. března 2022 na faře Březí u Vlkova. Bližší info na nástěnce i na webu. 

Vydejme se do země v daleké dálce. Pomozme zemi, kterou sužuje zlý rytíř s kamenným srdcem. Víkendovka Mio můj Mio se bude konat od 25. – 27. března 2022 na faře v Bedřichově u Lysic. Bližší info na nástěnce i na webu. 

Na webových stránkách farnosti je možné zapisovat se na čtení a přímluvy o svátcích a při nedělních bohoslužbách. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

V úterý 22. února 2022 bude setkání ekonomické rady farnosti. Zahájíme ho mší svatou v 18.30.

Žádné komentáře: