pondělí 14. února 2022

Večer modliteb se zpěvy z Taizé

   Milí farníci a přátelé modliteb se zpěvy z Taizé na Křenové! Po čtyřleté odmlce bychom chtěli znovu zorganizovat večer modliteb se zpěvy z Taizé. Možná se divíte, proč tato akce tak dlouho nebyla. Bylo to způsobené prostě tím, že chybí lidé, co by pomohli s přípravou. Bylo i poměrně náročné najít nějaký sbor, který by zaštítil zpěv, a když už se nějaký našel a na poslední chvíli odřekl, tak ho potom „nahrazoval“ náš chrámový sbor, který má už tak dost práce s nácvikem na slavnostní bohoslužby farnosti. 
 
 Nedávno se mi opět někdo dovolal s dotazem, zda u nás jsou ještě modlitby se zpěvy Taizé. Takových dotazů během posledních čtyř let přišlo víc. Odpovídal jsem, že o modlitby by zájem byl, ale že je nemá kdo připravovat, a u toho to vždycky skončilo. A tak mi to nakonec nedalo a oslovil jsem pár lidí, o kterých jsem si myslel, že by se zpěvy mohli nějak pomoci, pokud bychom je chtěli obnovit. Shodli jsme se na tom, že zpěvy nemusí pokaždé doprovázet velký sbor, ale bude stačit pár ochotných zpěváků a hudebníků. K přípravě patří kromě zpěvu také čtení textů, tvorba programu, výzdoba, příprava pohoštění pro hosty, nebo třeba tradiční vítání příchozích u dveří. 
   
A tak se na Vás obracíme s nabídkou a zároveň prosbou přidat se k nám a pomoci s tím, co je ve vašich silách. Bylo by to i pro nás povzbuzení, že modlitby z Taizé jsou potřeba, a že jsou tu další, kterým chybí. 

  První večer modliteb bychom chtěli uskutečnit v neděli 8.května 2022 po večerní mši sv. na Křenové. Moc se těšíme na každou spřízněnou duši! Můžete se přihlásit v sakristii nebo na faře. Těšíme se na Vaši podporu a pomoc, bez nich to nepůjde. 
o. Petr Polívka

Žádné komentáře: