pátek 11. března 2022

Ohlášky 13. března 2022

Dnes je 2. neděle postní.

Dnes je celostátní sbírka pro mládež na CSM v Hradci Králové a Světové setkání mládeže v Lisabonu.

Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela.

V tomto týdnu si připomínáme:
so: Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
ne: 3. neděle postní


Dnes večer bude po večerní mši svaté křížová cesta Na cestě ekologického obrácení s úvahami Jana Pavla II. Všichni jsou srdečně zváni. 

Křížová cesta pro rodiny s dětmi bude ve čtvrtek 17. března 2022 po hodinách náboženství v 17.15 v našem kostele. Všichni jsou srdečně zváni. 

V pátek 18. března pokračujeme v modlitbách za náš národ. Tentokrát se při večerní bohoslužbě seznámíme se sv. Janem Sarkandrem.

V sobotu 19.března na Slavnost sv. Josefa bude mimořádně mše svatá ráno v 8.00 hodin a ve 14.20 v psychiatrické nemocnici. Večerní mše svatá v 18.30 už bude ze 3. neděle postní. 

V neděli a v pátek po večerní mši svaté se modlíme křížovou cestu

V pátek se na závěr adorace v 10 hodin modlíme korunku k Božímu milosrdenství za mírové řešení situace na Ukrajině. 

Hledáme někoho, kdo by pomohl s modlitbami se zpěvy z Taizé. Rádi bychom je obnovili. Bližší info u o. Petra Polívky. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Na webových stránkách farnosti je možné zapisovat se na čtení a přímluvy o svátcích a při nedělních bohoslužbách. Příští neděli i na čtení v 9.30, děti budou na víkendovce, takže tentokrát nebude extra zaměřená pro rodiny s dětmi.

Žádné komentáře: