čtvrtek 17. března 2022

Ohlášky 20.března 2022

Dnes je 3. neděle postní.

V tomto týdnu si připomínáme:
pá: Slavnost Zvěstování Páně.
ne: 4. neděle postní


V pátek 25. března během obřadu pokání, kterému bude v 17.00 hodin předsedat papež František ve Svatopetrské bazilice, zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Tentýž akt ve stejný den vykoná ve Fatimě kardinál Krajewski, almužník Jeho Svatosti, jako vyslanec Svatého otce. 

Ve středu 23. března 2022 pokračujeme v četbě starozákonní knihy Samuel. Čteme z druhé knihy 11 a 12.kapitolu . 

V pátek 25.března 2022 bude mše svatá v 18.30 za všechny, kdo jsou v naší farnosti zapojeni do modlitby živého růžence. 

V neděli a v pátek po večerní mši svaté se modlíme křížovou cestu

V pátek se na závěr adorace v 10 hodin modlíme korunku k Božímu milosrdenství za mírové řešení situace na Ukrajině. 

Hledáme někoho, kdo by pomohl s modlitbami se zpěvy z Taizé. Rádi bychom je obnovili. Bližší info u o. Petra Polívky. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Na webových stránkách farnosti je možné zapisovat se na čtení a přímluvy o svátcích a při nedělních bohoslužbách. Příští neděli i na čtení v 9.30, děti budou na víkendovce, takže tentokrát nebude extra zaměřená pro rodiny s dětmi.

Žádné komentáře: