pátek 25. března 2022

Ohlášky 27. března 2022

Dnes je 4. neděle postní.

V tomto týdnu si připomínáme:
ne: 5. neděle postní

V neděli a v pátek po večerní mši svaté se modlíme křížovou cestu

V pátek se po adoraci v 10 hodin modlíme korunku k Božímu milosrdenství za mírové řešení situace na Ukrajině. 

Hledáme někoho, kdo by pomohl s modlitbami se zpěvy z Taizé. Rádi bychom je obnovili. Bližší info u o. Petra Polívky. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Na webových stránkách farnosti je možné zapisovat se na čtení a přímluvy o svátcích a při nedělních bohoslužbách. 

V pátek 10. června 2022 se naše farnost zapojí do Noci kostelů. Po covidové odmlce bychom rádi znovu nabídli nějaký program. Ten závisí na počtu dobrovolníků ochotných se zapojit. Prosím, přihlaste se co nejdříve (nejpozději do neděle 10.4.) v sakristii nebo na e-mail nk.krenova(at)gmail.com včetně způsobu zapojení. Jedná se o: průvodce ve věži, úklid věže, dozor v kostele.

Žádné komentáře: