pátek 4. března 2022

Ohlášky 6. března 2022

Dnes je 1. neděle postní.

V tomto týdnu si připomínáme:
ne: 2. neděle postní


V neděli a v pátek se po večerní mši svaté modlíme křížovou cestu

V pátek se na závěr adorace v 10 hodin modlíme korunku k Božímu milosrdenství za mírové řešení situace na Ukrajině. 

Ve středu 9.března 2022 bude v 19.15 setkání nad starozákonní knihou Samuel. Čteme druhou knihu 9. a 10. kapitolu. 

V pátek 11. března 2022 bude pravidelný úklid kostela. Budeme vděčni za každého, kdo nám přijde pomoct. 

Hledáme někoho, kdo by pomohl s modlitbami se zpěvy z Taizé. Rádi bychom je obnovili. Bližší info u o. Petra Polívky. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Na webových stránkách farnosti je možné zapisovat se na čtení a přímluvy o svátcích a při nedělních bohoslužbách.

Žádné komentáře: