čtvrtek 31. března 2022

Víkendovka s králem Davidem

   V pátek 18. března 2022 se starší polovina dětí s pár animátory sešla na zastávce Životského, aby autobusem společně odjeli na víkendovku do Březí u Vlkova. Úspěšně jsme dojeli a s kufry došli k faře, kde jsme se pár desítek minut ubytovávali. Jakmile byly rozřazené pokoje, šli jsme ven, kde už panovala tma. Mezitím, co Lukáš rozdělával oheň, jsme na blízké louce hráli na ovce a pastýře. „Ovce“ měly zavázané oči a pastevečtí psi je měli pomocí tleskání dovést k pastýři. Po skončení jsme zpívali u ohně, od kterého jsme postupně chodili na krátkou stezku kolem fary. Po svíčkách jsme došli k otci Petrovi, který nás pomazal vonným olejem. 
   Druhý den jsme byli rozřazeni do týmů, abychom se zúčastnili střílení z praku, zachycování trubek dříve, než dopadnou na zem nebo hudebního kvízu. Po obědě jsme chodili po vesnici a ve skupinkách hledali papíry s nápisy Věrnost Respekt, Porozumění a Upřímnost. Ty nás zavedly ke korálkům, ze kterých jsme si všichni vyrobili náramky přátelství. 
   Večer nás čekal program se zavázanýma očima, příjemnou hudbou a příběhem o Heleně Kellerové, nevidomé a neslyšící dívce s geniálním mozkem. 
   Třetí den jsme odjížděli. Dostali jsme upomínkové listy a čokoládu k tomu. Pak jsme sbalili kufry a autobusem dorazili zpět domů.

Katka Blaháková

Žádné komentáře: