pátek 8. dubna 2022

Ohlášky 10. dubna 2022

Dnes je Květná neděle.

Děkujeme všem, kteří se zapojili při předvelikonočním úklidu kostela. 

V tomto týdnu si připomínáme:
čt: Zelený čtvrtek
pá: Velký pátek – den přísného postu
so: Bílá sobota
ne: Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

Dnes bude po mši svaté pro rodiny s dětmi spolčo pro děti

Dnes bude venkovní křížová cesta. Sejdeme se na sídlišti Turgeňka, které celé projdeme. Začátek je v 16 hodin na dětském hřišti. Hledáme 14 zájemců, které by přečetli vždycky jedno zastavení. Hlaste se prosím, v sakristii, na faře nebo mailem, telefonicky. Večerní křížová cesta v kostele už pak nebude. 

Dnes vychází nové číslo farního zpravodaje

Zpovídání před Velikonocemi bude v pondělí, v úterý a ve středu odpoledne od 16.00 hodin do 18.30. Bude i příležitost k soukromé adoraci. 

Na webu se můžete zapisovat na čtení a přímluvy během velikonočního třídenní i na Boží hodin velikonoční. 

Nácvik ministrantů pro velikonoční třídenní bude v pátek ve 14.00 hod. a v sobotu v 9.00 hod. v kostele. 

Na ZELENÝ ČTVRTEK v 9.00 hod. bude v katedrále pontifikální mše sv. se svěcením olejů. Při této mši svaté obnoví zúčastnění kněží své kněžské sliby. V našem kostele bude mše sv. na památku poslední Večeře Páně v 18.30 hod.

Po mši svaté jste zváni strávit chvilku v Getsemanské zahradě. Společné adorace bude hned po večerní mši svaté. Příležitost k modlitbě bude do 21.00 hodin. 

Na VELKÝ PÁTEK je památka obětní smrti Ježíše Krista za lidstvo. Velkopáteční obřady začnou v 15.00 hod. Velký pátek je dnem přísného postu. (Přísný půst zahrnuje půst újmy a půst od masitých pokrmů. Při půstu újmy je dovoleno se najít jen jednou za den dosyta a dvakrát méně než jindy. Půst újmy zavazuje katolíky od 18 do dovršených 59 let. Nemoc o půstu újmy osvobozuje. Půst zdrženlivosti od masitých pokrmů zavazuje katolíky od 14 let.) 

Na BÍLOU SOBOTU začínají obřady velikonoční vigilie ve 20 hod. svěcením oleje a velikonoční svíce. Při vhodném počasí se shromáždíme na nádvoří před bočním vchodem. 

Na Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ. Mše sv. budou podle běžného nedělního pořádku. Při všech mších sv. se budou žehnat pokrmy. 

Na pondělí velikonoční bude mše svatá ráno v 8.00 hodin a večer v 18.30.

V úterý 19.dubna 2022 bude večer v 18.30 mše svaté za biřmované v naší farnosti v roce 2015. Zváni jsou biřmovaní i jejich kmotři a rodiče. 

V sobotu 23. dubna bude v našem kostele na Křenové sloužena v 10 hod. mše svatá na poděkování za 25 let kněžského svěcení P. Ladislava Štefka. Po mši sv. bude na faře sv. Jakuba v Brně od 12 do 15 hod. občerstvení, na které jste upřímně zváni. Doprava je možná MHD.

Žádné komentáře: