sobota 16. dubna 2022

Ohlášky 17.dubna 2022

Dnes je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.

V tomto týdnu si připomínáme:
ne: 2. neděle velikonoční (neděle Božího milosrdenství)

V úterý 19.dubna 2022 bude večer v 18.30 mše svaté za biřmované v naší farnosti v roce 2015. Zváni jsou biřmovaní i jejich kmotři a rodiče. 

Ve středu 20.dubna bude po mši svaté večer v 19.15 setkání nad starozákonní knihou Samuel. Čteme 15 a 16.kapitolu. 

V pátek 22.dubna pokračujeme v modlitbách za náš národ. Tentokrát se budeme věnovat našemu národnímu ochránci sv. Vojtěchovi. 

V sobotu 23. dubna bude v našem kostele na Křenové sloužena v 10 hod. mše svatá na poděkování za 25 let kněžského svěcení P. Ladislava Štefka. Po mši sv. bude na faře sv. Jakuba v Brně od 12 do 15 hod. občerstvení, na které jste upřímně zváni. Doprava je možná MHD. 

Příští neděli bude v 9.30 mše sv. pro rodiny s dětmi, při které posvětíme náš obraz Božího milosrdenství. A po ní bude spolčo pro děti. 

Na webu se můžete zapisovat na čtení a přímluvy během svátků a nedělních bohoslužeb. 

V pondělí 9.května 2022 jste od 17.30 do 20 hodin zváni na filmový večer pro farnost. Podíváme se film Dobrá smrt, který natočil Čech se Slovákem o Angličance, která se rozhodla dobrovolně ukončit život. Po filmu bude beseda. Večera se zúčastní také MUDr. Václav Trmač, který stojí u zrodu nově vznikajícího hospice v Tišnově a rád se s námi podělí o své zkušenosti co lidé prožívají a co potřebují na konci pozemského života.

V sobotu 14.května 2022 bude farní pouť do Senetářova. Bylo by krásné, aby to bylo setkání všech generací od dětí, přes mládež, rodiny až po naše seniory. Zkuste si udělat čas pro ostatní farníky, věřím, že to bude obohacující pro všechny.

Žádné komentáře: