sobota 30. dubna 2022

Ohlášky 1.května 2022

Dnes je 3.neděle velikonoční.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
út: svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
pá: památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
ne: 4. neděle velikonoční (neděle Dobrého pastýře) 

V úterý 3. května 2022 se po mši svatá v 19.15 sejde ekonomická rada farnosti

Ve středu 4. května 2022 pokračujeme v četbě starozákonní knihy Samuel. Tentokrát čteme 17. a 18.kapitolu ze druhé knihy. Začínáme v 19,15 na faře. 

V pátek 5. května 2022 je první pátek v měsíci po večerní mši svaté se pomodlíme litanie k nejsvětějšímu srdci Ježíšovu a zásvětnou modlitbu.  

V neděli 8. května 2022 bude mše svatá pro rodiny s dětmi a po ní spolčo pro děti. 

V neděli 8. května zveme k modlitbám se zpěvy z Taizé, které budou po večerní mši svaté v 19,45. 

Na webu se můžete zapisovat na čtení a přímluvy během svátků a nedělních bohoslužeb. 

Během měsíce května se modlíme litanie k Panně Marii vždy po večerní mši svaté (kromě pátka). 

Litanie k Panně Marii se pomodlíme také ve středu po ranní mši svaté. 

V pondělí 9.května 2022 jste od 17.30 do 20 hodin zváni na filmový večer pro farnost. Podíváme se film Dobrá smrt a po něm bude beseda. Večera se zúčastní také MUDr. Václav Trmač, který stojí u zrodu nově vznikajícího hospice v Tišnově a rád se s námi podělí o své zkušenosti co lidé prožívají a co potřebují na konci pozemského života.

V sobotu 14.května 2022 bude farní pouť do Senetářova. Sraz je v 8 hodin na Staré Osadě na zastávce autobusu č. 201. Pojedeme do Jedovnice a odtud půjdeme 4 km pěšky po cyklostezce. V Senetářově náš čeká prohlídky kostela návštěva muzea tradičního bydlení a perleťařství. Ve 12 hodin bude mše svatá a pouť můžeme zakončit v Jedovnici obědem nebo v cukrárně, jak kdo bude chtít. 

Letošní farní tábor nás zavede do Alagaäsie, kde budeme bojovat s králem Galbatorixem a jeho pomocníky. Kde k tomu získáme sílu nám napoví strom Menoa a skála Kuthian. Tábor se bude konat od 30.července do 6.srpna 2022 v Sobotíně u Šumperka. Přihlášky odevzdávejte, prosím, nejpozději do 31.května 2022.

Žádné komentáře: