sobota 2. dubna 2022

Ohlášky 3. dubna 2022

Dnes je 5. neděle postní.

V tomto týdnu si připomínáme:
ne: Květná neděle 

Příští neděli bude po mši sv. pro rodiny s dětmi spolčo pro děti

Příští neděli 10.dubna 2022 bude venkovní křížová cesta. Sejdeme se na sídlišti Turgeňka, které celé projdeme. Začátek je v 16 hodin na dětském hřišti. Hledáme 14 zájemců, které by přečetli vždycky jedno zastavení. Hlaste se prosím, v sakristii, na faře nebo mailem, telefonicky. Večerní křížová cesta v kostele už pak nebude. 

Příští neděli vyjde nové číslo farního zpravodaje. 

V neděli a v pátek po večerní mši svaté se modlíme křížovou cestu

Ve středu bude setkání nad starozákonní knihou Samuel po mši sv. v 19,15.

V pátek se po adoraci v 10 hodin modlíme korunku k Božímu milosrdenství za mírové řešení situace na Ukrajině. 

Hledáme někoho, kdo by pomohl s modlitbami se zpěvy z Taizé. Potřebujeme pomoci se zpěvem, s přípravou kříže, svíček, se čtením textů. Bližší info u o. Petra Polívky. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Zpovídání před Velikonočními svátky bude ve Svatém týdnu od pondělí do středy vždy od 16 do 18.30 hodin a i s možností soukromé adorace. 

Na webových stránkách farnosti je možné zapisovat se na čtení a přímluvy o svátcích a při nedělních bohoslužbách. 

V pátek 10. června 2022 se naše farnost zapojí do Noci kostelů. Prosím, přihlaste by kdo byste mohl a chtěl pomoci v sakristie nebo na mailu nk.krenova(at)gmail.com do příští neděle 10. dubna 2022. 

V sobotu 23. dubna bude v našem kostele na Křenové sloužena v 10 hod. mše svatá na poděkování za 25 let kněžského svěcení P. Ladislava Štefka. Po mši sv. bude na faře sv. Jakuba v Brně od 12 do 15 hod. občerstvení, na které jste upřímně zváni. Doprava je možná MHD. 

Letošní farní tábor nás zavede do Alagaäsie, kde setkáme s Eragonem, kterému budeme pomáhat ve spojování všech ras, jak té naší lidské, tak i elefů, trpaslíků, draků, kočodlaků i urgalů. Postavíme se králi Galbatorixovi, poté co se nejprve vypořádáme se Stínem, ra’zaky a dalšími jeho pomocníky. Kde k tomu získáme sílu nám napoví strom Menoa a skála Kuthian. Staňte se dračími jezdci! Tábor se bude konat od 30.července do 6.srpna 2022 v Sobotíně u Šumperka. Bližší info, přihlášky v kostele na stolku a na nástěnce a i na farním webu. 

Na Diecézním setkání mládeže se můžete obohatit o spoustu zážitků, vědomostí, podnětů, myšlenek, nových kamarádství. Setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem se bude konat v Brně na Petrově v sobotu 9. dubna 2022 od 8 hodin. Akce je určená pro mládež celé brněnské diecéze ve věku 12-25 let. 

Třetí a závěrečná přednáška Teologických večerů se uskuteční 7. dubna 2022 od 17.30 do 20 hodin. Od 17,30 hodin bude přednáška Synoda v procesu - ThLic. Petr Šikula: Aktuálně o synodě a jak bude pokračovat dále. A od 18,45 hodin Průvodce starozákonní částí velikonoční vigilie - doc. RNDr. Ivana Vlková, Th.D.: Uvidíte panorama dějin spásy, jak se rozvíjí v biblických textech (Ezechiel a doprovodné žalmy: Ez 36*; Žl 42–43*.)

Žádné komentáře: