neděle 15. května 2022

Ohlášky 15. května 2022

Dnes je 5.neděle velikonoční.

Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
st: sv. Jana I., papeže a mučedníka
pá: památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
so: svátek Výročí posvěcení katedrály
ne: 6. neděle velikonoční

Příští neděli 22. května 2022 bude mše svatá pro rodiny s dětmi a po ní spolčo pro děti

Příští neděli 22.května 2022 bude večer v 18.30 mše svaté za biřmované v naší farnosti v roce 2017. Zváni jsou biřmovaní i jejich kmotři a rodiče. 

Ve středu 18. května bude setkání nad starozákonní knihou Samuel po mši sv. v 19,15. Čteme 19. a 20. kapitolu. 

V pátek 20. května 2022 v 18.30 pokračujeme v modlitbách za náš národ. Tentokrát se seznámíme se sv. Janem Nepomuckým. 

Na webu se můžete zapisovat na čtení a přímluvy během svátků a nedělních bohoslužeb. 

Během měsíce května se modlíme litanie k Panně Marii vždy po ranní i večerní mši svaté.
(kromě úterního rána a pátečního večera) 

Letošní farní tábor nás zavede do Alagaäsie, kde budeme bojovat s králem Galbatorixem a jeho pomocníky. Kde k tomu získáme sílu nám napoví strom Menoa a skála Kuthian. Tábor se bude konat od 30.července do 6.srpna 2022 v Sobotíně u Šumperka. Přihlášky odevzdávejte, prosím, nejpozději do 31.května 2022. 

Příští neděli bude sbírka na pronásledované křesťany.

Žádné komentáře: