sobota 21. května 2022

Ohlášky 22.května 2022

Dnes je 6. neděle velikonoční.

Dnes je sbírka na pronásledované křesťany.

V tomto týdnu si připomínáme:
st: sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve
čt: Slavnost nanebevstoupení Páně
 Je to doporučený svátek.
pá: sv. Augustina z Canterbury, biskupa
ne: 7. neděle velikonoční 

Dnes bude po mši svaté pro rodiny s dětmi spolčo pro děti. 

Dnes večer bude v 18.30 mše svatá za biřmované v naší farnosti v roce 2017. Zváni jsou biřmovaní i jejich kmotři a rodiče. 

Připravujeme nové číslo farního zpravodaje. Uzávěrka je ve čtvrtek 26.května 2022. 

V letošním roce budeme při Noci kostelů opět provádět ve věži. Prosíme ochotné farníky, aby přišli pomoc s úklidem věže ve čtvrtek 26.5. od 13:30 hod. Práce je na celé odpoledne, takže uvítáme i ty, kteří tak brzy nemohou. Doporučujeme s sebou pracovní oděv a respirátor kvůli prachu.

Na webu se můžete zapisovat na čtení a přímluvy během svátků a nedělních bohoslužeb. 

Během měsíce května se modlíme litanie k Panně Marii vždy po ranní i večerní mši svaté. 

Letošní farní tábor nás zavede do Alagaäsie, kde budeme bojovat s králem Galbatorixem a jeho pomocníky. Kde k tomu získáme sílu nám napoví strom Menoa a skála Kuthian. Tábor se bude konat od 30.července do 6.srpna 2022 v Sobotíně u Šumperka. Přihlášky odevzdávejte, prosím, nejpozději do 31.května 2022.

Žádné komentáře: