pondělí 6. června 2022

Farní pouť do Senetářova

V sobotu 14. 5. zorganizoval o. Petr pouť do Senetářova. Ze Staré osady v 8 hod. vyjel zajištěný autobus s farníky do Jedovnic, odkud se pokračovalo pěšky do Senetářova. Farníci, kteří by cestu neušli, přijeli autem. Naproti kostela sídlí muzeum perleťářství, které jsme si prohlédli. Potom byla v kostele sv. Josefa mše svatá, kterou sloužili všichni tři naši kněží, a následovala prohlídka kostela s poutavým výkladem místního p. kostelníka. Kostel v Senetářově je zajímavý tím, že byl postaven za komunismu, v letech 1969 – 1971. Nemohl být vysvěcen, až po revoluci v r. 1991 při příležitosti nových varhan. Přesto se v něm sloužily mše svaté.
Také je vyhledáván z důvodu moderní architektury. Architekt Ludvík Kolek je také autorem výtvarné výzdoby kostela kromě křížové cesty. Inspiraci čerpal ve Francii. Kostel je obrazem církve, která jako loď sbírá věřící na cestách života a vede je k nejvyššímu dobru – k Bohu a tím k věčnému štěstí. Věčné světlo zdůrazňuje přítomnost Boha mezi námi. Kříž je symbolem vykoupení člověka a zvony mají vyzpívat radost z vykoupení člověka. 
   Po prohlídce kostela jsme se přesunuli zpět do Jedovnic, kde byl v restauraci objednaný oběd. Po něm jsme se vrátili domů. Výlet byl velmi vydařený, počasí nám přálo a zúčastnilo se víc jak čtyřicet farníků od dětí až po ty starší. Budeme se těšit, čím nás o. Petr překvapí příště.
Hana Holubová


Žádné komentáře: