sobota 11. června 2022

Ohlášky 12.června 2022

Dnes je Slavnost Nejsvětější Trojice. 

Děkujeme všem, kteří pomohli s letošní Noci kostelů a a s úklidem kostela, věže.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
st: sv. Víta, mučedníka
čt: Slavnost Těla a Krve Páně.
ne: 12.neděle v mezidobí. 

Na webu se můžete zapisovat na čtení a přímluvy během svátků a nedělních bohoslužeb. 

Ve středu 15.června 2022 bude poslední setkání nad starozákonní knihou Samuel. Dočteme 23. a 24.kapitolu. Začínáme v 19,15 na faře. 

Ve čtvrtek 16.června 2022 bude v 18.30 mše svatá ze Slavnosti Těla a Krve Páně a na závěr bude eucharistický průvod. 

V pátek 17.června 2022 se seznámíme se sv. Norbertem, který patří mezi naše české národní ochránce. Večer bude mše svatá za náš národ a po ní litanie k našim národním ochráncům a svatováclavský chorál. 

V neděli 19.června 2022 při mši svaté v 9.30 přistoupí 10 dětí k prvnímu svatému přijímání.

Žádné komentáře: