neděle 19. června 2022

Ohlášky 19.června 2022

Dnes je 12.neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
út: památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
st: sv. Paulína Nolánského, biskupa
čt: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
pá: Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
so: památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
ne: 13.neděle v mezidobí. 

Vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru covid-19 zrušil Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle s platností od 31. 5. 2022 dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě, udělenou věřícím v brněnské diecézi. 

Na webu se můžete zapisovat na čtení a přímluvy během svátků a nedělních bohoslužeb. 

Příští neděli 26.června 2022 bude v 9.30 poslední mše svaté pro rodiny s dětmi v tomto školním roce a také poslední spolčo pro děti.

Žádné komentáře: