sobota 25. června 2022

Ohlášky 26.června 2022

Dnes je 13.neděle v mezidobí.

Dnes je sbírka na bohoslovce.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve
út: památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
st: Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů a hlavních patronů brněnské diecéze
čt: svatých prvomučedníků římských
pá: První pátek v měsíci.
ne: 14.neděle v mezidobí. 

Dnes bude v 9.30 poslední mše svaté pro rodiny s dětmi v tomto školním roce a také poslední spolčo pro děti

Ve středu 29. června 2022 mimořádně nebude příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření od 16 do 18 hodin. 

V pátek 1.července je první pátek v měsíci. Po večerní mši svaté se pomodlíme litanie k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a zásvětnou modlitbu. 

Na webu se můžete zapisovat na čtení a přímluvy během svátků a nedělních bohoslužeb. 

V neděli 18.září 2022 bude farní den, který zahájíme společnou mší svatou v 9.30. Bude to příležitost setkat se s ostatními farníky, něco pěkného spolu prožít. Bližší info budou následovat. 

V den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla 29. června 2022 při pontifikální bohoslužbě v 16.00 hodin nově jmenovaný 14. diecézní biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul kanonicky převezme vedení diecéze. Emeritní biskup a apoštolský administrátor sede vacante Vojtěch Cikrle při této příležitosti poděkuje za dvaatřicet let ve službě diecézního biskupa. Všichni jste na tuto bohoslužbu srdečně zváni. Ti, kteří nemohou přijet osobně, mohou využít přímého přenosu v televizi Noe nebo v Radiu Proglas.

Žádné komentáře: