pátek 3. června 2022

Ohlášky 5.června 2022

Dnes je Slavnost Seslání Ducha svatého. 

Dnes je sbírka na charitu. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: památka Panny Marie Matky Církve
čt: svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
so: památka sv. Barnabáše, apoštola
ne: Slavnost Nejsvětější Trojice. 

Dnes vychází nové číslo farního zpravodaje. 

Dnes bude po mši svaté pro rodiny s dětmi spolčo pro děti

Na webu se můžete zapisovat na čtení a přímluvy během svátků a nedělních bohoslužeb. 

Ve čtvrtek 9.června bude od 19,15 pravidelný úklid kostela. Budeme vděčni za každého, kdo přijde pomoct.

V pátek 10.června 2022 bude našem městě, diecézi i v naší zemi Noc kostelů, bližší program najde v poutnických novinách. 

Ve středu 15.června 2022 bude poslední setkání nad starozákonní knihou Samuel. Dočteme 23. a 24.kapitolu. Začínáme v 19,15 na faře. 

V pátek 17.června 2022 se seznámíme se sv. Norbertem, který patří mezi naše české národní ochránce. Večer bude mše svatá za náš národ a po ní litanie k našim národním ochráncům a svatováclavský chorál. 

V neděli 19.června 2022 při mši svaté v 9.30 přistoupí 10 dětí k prvnímu svatému přijímání.

Jste srdečně zváni na Svatodušní večer – Ježíšovo zmrtvýchvstání a seslání Ducha sv. v hudbě, slově a poezii, který se uskuteční v mimořádně otevřeném kostele sv. Maří Magdaleny v Brně v neděli 5. 6. 2022 od 19h. Zazní díla J. Wolkra, J. Čepa, V.Renče, P.I. Čajkovského, A.Dvořáka atd. Učinkují: Ludmila Zipfelová, Marie Sychrová (proza a poezie), Tomáš Krejčí (zpěv a varhany), Miloslav Strejček (housle a viola).

Žádné komentáře: