sobota 9. července 2022

Ohlášky 10.července 2022

Dnes je 15.neděle v mezidobí.

Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
st: sv. Jindřicha
čt: bl. Hroznaty, mučedníka
pá: památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
so: Panny Marie Karmelské
ne: 16.neděle v mezidobí. 

Na webu se můžete zapisovat na čtení a přímluvy během svátků a nedělních bohoslužeb. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

V pátek 15.července pokračujeme v modlitbách za náš národ. Tentokrát se při mši svaté v 18.30 blíže seznámíme s bl. Hroznatou. Pomodlíme se litanie k našim národním ochráncům a zazpíváme svatováclavský chorál. 

Ve čtvrtek 21.července 2022 bude adorační den naší farnosti. Je to den modliteb za naši diecézi a za seminaristy. Zapište se, prosím, na adorační službu.

V neděli 18.září 2022 bude farní den, který zahájíme společnou mší svatou v 9.30. Bude to příležitost setkat se s ostatními farníky, něco pěkného spolu prožít. Bližší info budou následovat.

Žádné komentáře: