sobota 2. července 2022

Ohlášky 3.července 2022

Dnes je 14.neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: sv. Prokopa, opata
út: Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy
st: sv. Marie Goretti, panny a mučednice
so: sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů, mučedníků
ne: 15.neděle v mezidobí. 

V úterý 5.července 2022 na Slavnost sv. Cyrila a Metoděje bude mše svatá ráno v 8.00 hodin a večer v 18.30. Je to doporučený svátek. 

Ve středu 6.července 2022 na sv. Marie Goretti bude mše svatá ráno v 6.00 hodin a večer v 18.30.

V pátek 8.července 2022 bude pravidelný úklid našeho kostela. Budeme vděčni za každého, kdo si udělá čas a přijde pomoc s úklidem našeho chrámu.

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Na webu se můžete zapisovat na čtení a přímluvy během svátků a nedělních bohoslužeb. 

V neděli 18.září 2022 bude farní den, který zahájíme společnou mší svatou v 9.30. Bude to příležitost setkat se s ostatními farníky, něco pěkného spolu prožít. Bližší info budou následovat. 

Ve čtvrtek 21.července 2022 bude adorační den naší farnosti. Je to den modliteb za naši diecézi a za seminaristy. Zapište se, prosím, na adorační službu.

Žádné komentáře: