pátek 2. září 2022

Divadelní hra - farní den 18.září 2022

Podobenství o marnotratném synu znáte snad všichni. Otec měl dva syny, jednoho pracovitého a druhého, který si raději rychle požádal o část dědictví, aby mohl poznat svět. V tomto příběhu se střetává loajálnost a laxnost, šetrnost a rozhazovačnost, spravedlnost a milosrdenství. Na farním dni uvidíte divadelní hru na výše zmíněné motivy. Živá hudba součástí.
Michal Šťasta

Žádné komentáře: