pátek 12. srpna 2022

Ohlášky 14.srpna 2022

Dnes je 20.neděle v mezidobí.

Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
út: sv. Štěpána Uherského
pá: sv. Jana Eudese, kněze
so: památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
ne: 21.neděle v mezidobí. 

Na webu se můžete zapisovat na čtení a přímluvy během svátků a nedělních bohoslužeb. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

V pondělí 15.srpna na Slavnost nanebevzetí Panny Marie bude mše svatá ráno v 6.00 a mimořádně i večer v 18.30. 

V pátek 19.srpna pokračujeme v modlitbách za náš národ. Tentokrát se při mši svaté večer v 18.30 seznámíme s naším národním ochráncem ct. Martinem Středou. Na závěr budou litanie k našim národním ochráncům a svatováclavský chorál.

V neděli 18.září 2022 bude farní den, který zahájíme společnou mší svatou v 9.30. Bude to příležitost setkat se s ostatními farníky, něco pěkného spolu prožít. Bližší info budou následovat.

Žádné komentáře: