sobota 27. srpna 2022

Ohlášky 28. srpna 2022

Dnes je 22.neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: památka Umučení sv. Jana Křtitele
pá: první pátek v měsíci
so: památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
ne: 23.neděle v mezidobí. 

Od 1.září 2022 bude možné zapisovat mše svaté na poslední čtvrtletí roku 2022. Při zapisování bude nově možné uvést, zda si budete chtít vzít, čtení, přímluvy, nést obětní dary. Pro některé je to samozřejmost, pro další je to třeba novinka. Někdo si vezme třeba všechno, další si vezme obětní dary, nebo čtení. Výjimkou budou bohoslužby pro rodiny s dětmi, kde čtou a nosí dary děti, animátoři, katecheti, rodiče. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Ve čtvrtek 1.září 2022 je uzávěrka nového čísla farního zpravodaje

Příští neděli začnou mše svaté pro rodiny s dětmi v 9.30. Děti dostanou úvodní kartu ke kartičkám, které budou dostávat každou neděli během celého školního roku. Tématem roku bude Cesta za Ježíšem. Budeme se snažit Ježíše více poznávat, budovat s ním přátelství a učit se podle něj žít pro Boha i pro druhé lidi. Na cestě nás bude provázet Amálka a Vilém, se kterými bude navštěvovat jejich babičku a dědečka, kde zažijeme mnoho krásných chvil i neuvěřitelných dobrodružství. 

Přihlášky do náboženství jsou vzadu na stolku nebo na webových stránkách farnosti. Vyučovací den bude čtvrtek. První hodina bude ve čtvrtek 15.září 2022. Přihlášky odevzdávejte, prosím, do neděle 11.září 2022. 

V pátek 9.září 2022 bude po večerní mši svaté pravidelný úklid kostela. Budeme vděčni za každého, kdo si udělá čas a přijde pomoct. 

Ve středu 14.září 2022 v 19,15 začneme s četbou královských knih, které najdeme ve Starém zákoně. V první knize se seznámíme s králem Šalomounem, posledním králem jednotné izraelské říše a budovatelem jeruzalémského chrámu. Seznámíme se s rozdělením izraelského království i s prorokem Eliášem, který bojoval s Baalovými proroky. Kdokoliv má zájem o tuto starozákonní knihu je srdečně zván. Od neděle 11.září budou k dispozici sešitky s tímto starozákonním textem. 

V pátek 16.září 2022 budeme pokračovat v modlitbách za náš národ. Tentokrát se seznámíme s našim národním ochráncem sv. Václavem. Mše svatá bude v 18.30 a po ní se pomodlíme litanie k našim národním ochráncům a zazpíváme svatováclavský chorál. 

Na webu se můžete zapisovat na čtení a přímluvy během svátků a nedělních bohoslužeb.

V neděli 18.září 2022 bude farní den, který zahájíme společnou mší svatou v 9.30. Mše svaté v 8.00 a v 11.hodin tuto neděli mimořádně nebudou. Bylo by krásné, abychom se na mši svaté v 9.30 sešli v co nejhojnějším počtu. Po ní bude příležitost setkat s ostatními. Pořádně se porozhlédnout, kdo všechno k nám chodí na bohoslužby a třeba se i s někým novým seznámit. Budou připravené fotografie z letošního farního tábora v Sobotíně a budou tu i ti, kdo na táboře byli. Uvidíte divadelní hru na motivy podobenství o marnotratném synu. Rádi bychom navštívili i synagógu na Skořepce. Nemusíte si dělat ani starosti s obědem, se kterým nám pomůže jídelna Kocourek. Děti se mohou těšit na skákací hrad. Časově bude farní den plánován asi od 9,30 do 16.00 hodin.

Žádné komentáře: