sobota 10. září 2022

Ohlášky 11.září 2022

Dnes je 24.neděle v mezidobí.

Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela a při dvouměsíčním natírání garáže.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Jména Panny Marie
st: památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
st: svátek Povýšení svatého Kříže
čt: památka Panny Marie Bolestné
pá: sv. Ludmily, mučednice
so: sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků
ne: 25.neděle v mezidobí. 

Příští neděli mimořádně nebude mše v svatá v 8.00 a v 11.00 hodin

Příští neděli jste všichni zváni na farní den, který zahájíme mši svatou v 9.30. Po ní bude divadelní hra a oběd, který je nutné si předem objednat (nejlépe do úterý večer 13.9. v sakristii, nebo mailem, sms u o. Petra). Cena za oběd je 100,-Kč Na výběr je knedlo vepřo zelo, řízek s bramborovým salátem a těstovinový salát. Odpoledne se můžete těšit na ohlédnutí za farní táborem a návštěvu synagógy, která bude ve 12.30 a ve 14.00 hodin. Cena za prohlídku synagógy je 50 Kč, 40,Kč (studenti, senioři) a děti do 15 let zdarma. Prosíme také o přihlášení. Farní den zakončíme v kostele v 15.30, kde budou litanie a svátostné požehnání. 

Dnes vychází nové číslo farního zpravodaje

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Přihlášky do náboženství jsou vzadu na stolku nebo na webových stránkách farnosti. Vyučovací den bude čtvrtek. První hodina bude ve čtvrtek 15.září 2022 v 16.30 děti před 1. sv. přijímání, děti po 1.sv. přijímání a starší holky. Starší kluci budou mít hodinu v 19,15. Přihlášky odevzdávejte, prosím, do neděle 11.září 2022. 

Ve středu 14.září 2022 v 19,15 začínáme s četbou královských knih. Jako přípravu na první setkání si můžete přečíst 1.kapitolu této starozákonní knihy a potrhat si v ní slova, a verše, která vás osloví. 

V pátek 16.září 2022 budeme pokračovat v modlitbách za náš národ. Tentokrát se seznámíme s našim národním ochráncem sv. Václavem. Mše svatá bude v 18.30 a po ní se pomodlíme litanie k našim národním ochráncům a zazpíváme svatováclavský chorál.

Žádné komentáře: