sobota 17. září 2022

Ohlášky 18.září 2022

Dnes je 25.neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: sv. Januária, biskupa a mučedníka
út: památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků
st: svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
pá: památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
ne: 26.neděle v mezidobí. 

Dnes je farní den mše v svatá je 9.30 a večer 18.30 hodin

Dnes jste všichni zváni na farní den, který jsme zahájili mši svatou v 9.30. Po ní bude divadelní hra a oběd pro ty, kteří si ho objednali. Cena za oběd je 100,-Kč. Je možné se také občerstvit na faře, na farním nádvoří, z toho, co si kdo přinesl. Odpoledne se můžete těšit na ohlédnutí za farní táborem a návštěvu synagógy, která bude ve 12.30 a ve 14.00 hodin. Cena za prohlídku synagógy je 50 Kč, 40, Kč (studenti, senioři) a děti do 15 let zdarma. Farní den zakončíme v kostele v 15.30, kde budou litanie a svátostné požehnání. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Ve středu 21.září 2022 v 19,15 pokračujeme v četbě královských knih. Jako přípravu na první setkání si můžete přečíst 2.kapitolu této starozákonní knihy a potrhat si v ní slova, a verše, která vás osloví.

Žádné komentáře: