pátek 2. září 2022

Ohlášky 4.září 2022

Dnes je 23.neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: připomínka sv. Terezie z Kalkaty
st: sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka
čt: svátek Narození Panny Marie
pá: sv. Petra Klavera, kněze
so: bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka
ne: 24.neděle v mezidobí. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Příští neděli vyjde nové číslo farního zpravodaje

Na webu se můžete zapisovat na čtení a přímluvy během svátků a nedělních bohoslužeb. 

V sakristii je možné zapisovat mše svaté na poslední čtvrtletí roku 2022. Je možné i uvést, zda si budete chtít vzít, čtení, přímluvy, nést obětní dary. Výjimkou jsou bohoslužby pro rodiny s dětmi, kde čtou a nosí dary děti, animátoři, katecheti, rodiče. 

Děti dnes dostanou úvodní kartu ke kartičkám a první kartičku. Vydáváme se na cestu za Ježíšem s Amálkou a Vilémem. Seznamovat se s nimi a s jejich příběhem můžete na bohoslužbách pro rodiny s dětmi. Příběh najdete také webu farnosti. 

Přihlášky do náboženství jsou vzadu na stolku nebo na webových stránkách farnosti. Vyučovací den bude čtvrtek. První hodina bude ve čtvrtek 15.září 2022. Přihlášky odevzdávejte, prosím, do neděle 11.září 2022. 

V pátek 9.září 2022 bude po večerní mši svaté pravidelný úklid kostela. Budeme vděčni za každého, kdo si udělá čas a přijde pomoct. 

Ve středu 14.září 2022 v 19,15 začneme s četbou královských knih, které najdeme ve Starém zákoně. V první knize se seznámíme s králem Šalomounem, posledním králem jednotné izraelské říše a budovatelem jeruzalémského chrámu. Seznámíme se s rozdělením izraelského království i s prorokem Eliášem, který bojoval s Baalovými proroky. Kdokoliv má zájem o tuto starozákonní knihu je srdečně zván. Od neděle 11.září budou k dispozici sešitky s tímto starozákonním textem. 

V pátek 16.září 2022 budeme pokračovat v modlitbách za náš národ. Tentokrát se seznámíme s našim národním ochráncem sv. Václavem. Mše svatá bude v 18.30 a po ní se pomodlíme litanie k našim národním ochráncům a zazpíváme svatováclavský chorál. 

V neděli 18.září 2022 bude farní den, který zahájíme společnou mší svatou v 9.30. Mše svaté v 8.00 a v 11.hodin tuto neděli mimořádně nebudou. Bylo by krásné, abychom se na mši svaté v 9.30 sešli v co nejhojnějším počtu. Po ní bude příležitost setkat s ostatními. Pořádně se porozhlédnout, kdo všechno k nám chodí na bohoslužby a třeba se i s někým novým seznámit. Budou připravené fotografie z letošního farního tábora v Sobotíně a budou tu i ti, kdo na táboře byli. Uvidíte divadelní hru na motivy podobenství o marnotratném synu. Rádi bychom navštívili i synagógu na Skořepce. Nemusíte si dělat ani starosti s obědem, se kterým nám pomůže jídelna Kocourek. Děti se mohou těšit na skákací hrad. Časově bude farní den plánován asi od 9,30 do 16.00 hodin. 

Základní umělecká škola varhanická Brno, příspěvková organizace nabízí volná místa do školního sboru Vox gaudens: Přípravný sbor (5-7 let) a Sborový zpěv (7-19 let). Sbor pravidelně vystupuje na slavnostních koncertech školy a při bohoslužbách v brněnské katedrále. Součástí výuky je hlasová výchova u našich vynikajících pedagožek. Ukázky z koncertů najdete na youtube školy a na webových stránkách zusvarhanicka.cz Cena za pololetí 1.200,- Kč. Těšíme se na viděnou!

Žádné komentáře: