pátek 14. října 2022

Ohlášky 16.října 2022

Dnes je 29.neděle v mezidobí.

Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
út: svátek sv. Lukáše, evangelisty
st: sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků
pá: bl. Karla Rakouského
so: sv. Jana Pavla II., papež
ne: 30.neděle v mezidobí. 

Dnes je po mši svaté pro rodiny s dětmi spolčo pro děti. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

V pátek 21.října 2022 bude mše svatá za náš národ. Tentokrát se seznámíme s bratrem sv. Vojtěcha se sv. Radimem. Začínáme modlitbou růžence v 18.30, mše svatá, litanie k našim národním ochráncům a zakončíme svatováclavským chorálem. 

Příští neděli bude sbírka na misie.

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Maria chraň a buď povzbudivě i s našimi kněžími farnosti Křenová. Vzhůru srdce!