pátek 28. října 2022

Ohlášky 30.října 2022

Dnes je 31.neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: sv. Wolfganga, biskupa
út: Slavnost všech svatých
st: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
čt: sv. Martina de Porres, řeholníka
pá: památka sv. Karla Boromejského, biskupa
ne: 32.neděle v mezidobí. 

Ve dnech od 25.října do 8.listopadu 2022 je možné denně získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Je to za obvyklých podmínek tj. přijmout sv. smíření, sv. přijímání a navštívit hřbitov s modlitbou za zemřelé. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8.00 hodin do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Uzávěrka nového čísla farního zpravodaje bude ve čtvrtek 3.listopadu 2022. 

V neděli 6.listopadu 2022 bude mše svatá pro rodiny s dětmi a po ní spolčo pro děti

Ve středu 9.listopadu 2022 pokračujeme v četbě první knihy královské. Čteme 7.kapitolu této starozákonní knihy a začínáme v 19,15 na faře.

Žádné komentáře: