sobota 12. listopadu 2022

Ohlášky 13.listopadu 2022

Dnes je 33.neděle v mezidobí.

Dnes je sbírka na podporu katolických médií.

Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela.

V tomto týdnu si připomínáme:
út: sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve
st: sv. Markéty Skotské
čt: památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
pá: Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla
ne: Slavnost Ježíše Krista Krále 

Dnes vychází nové číslo farního zpravodaje. Je vzadu na stolku nebo na webu farnosti. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8.00 hodin do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

V pátek 18.listopadu pokračujeme v modlitbách za náš národ. Tentokrát se seznámíme s našim národním ochráncem sv. Klementem. Začínáme v 18.00 s modlitbou růžence, mší svatou a zakončíme litaniemi k našim národním ochráncům a svatováclavským chorálem. 

V neděli 20.listopadu bude v 9.30 mše svatá pro rodiny s dětmi a po ní spolčo pro děti

Je možné objednat si Slovo na cestu na rok 2023 vydávané komunitou Blahoslavenství v Dolanech. Obsahuje čtení a evangelium na každý den, v neděli s delším rozjímáním. Vychází 6 krát do roka, vždy na dva měsíce, cena předplatného na celý rok 2023 je 400 Kč. Noví zájemci se prosím přihlaste u paní Terezie Široké (mobil: 739 787 870, e-mail: terezie.siroka(at)centrum.cz) do neděle 20.11.2022. Kdo brožurku už odebírá, ať jí potvrdí, že o odběr má zájem i v roce 2023 a domluví se s ní na způsobu úhrady předplatného.

Ve středu 23.listopadu 2022 pokračujeme v četbě první knihy královské. Čteme 8.kapitolu této starozákonní knihy a začínáme v 19,15 na faře. 

Tento týden od 13. do 20.11. 2022 probíhá Týden modliteb za mládež

Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze PULS nabízí pomoc farnostem v době energetické krize. PULS pomůže farnostem částkou 1000 Kč za každého donátora, který se registruje od 1. října do 31. prosince 2022. Více informací najdete na internetové stránce donator.cz.

Žádné komentáře: