sobota 19. listopadu 2022

Ohlášky 20.listopadu 2022

Slavnost Ježíše Krista Krále.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
út: památka sv. Cecílie, panny a mučednice
st: sv. Klementa I., papeže a mučedníka
čt: památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků
pá: sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
ne: 1. neděle adventní 

Dnes bude v 9.30 mše svatá pro rodiny s dětmi a po ní spolčo pro děti.

Děkujeme všem, kdo se zapojují do přímluv a čtení při bohoslužbách. Nebojte se a přidejte se, prosím, ještě další. 

Příští neděli 27.listopadu 2022 budeme při všech bohoslužbách žehnat adventní věnce.

Příští neděli 27. listopadu 2022 bude mše svatá pro rodiny s dětmi a na začátek bohoslužby bude průvod s lucerničkami do tmavého kostela. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8.00 hodin do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Ve středu 23.listopadu 2022 pokračujeme v četbě první knihy královské. Čteme 8.kapitolu této starozákonní knihy a začínáme v 19,15 na faře. 

V sobotu 3. prosince 2022 jste srdečně zváni na adventní duchovní obnovu s o. Ladislavem Štefkem od 10 hodin do našeho kostela. Bližší informace na webu a na nástěnce. 

Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze PULS nabízí pomoc farnostem v době energetické krize. PULS pomůže farnostem částkou 1000 Kč za každého donátora, který se registruje od 1. října do 31. prosince 2022. Více informací najdete na internetové stránce donator.cz. 

Je možné objednat si Slovo na cestu na rok 2023 vydávané komunitou Blahoslavenství v Dolanech. Obsahuje čtení a evangelium na každý den, v neděli s delším rozjímáním. Vychází 6 krát do roka, vždy na dva měsíce, cena předplatného na celý rok 2023 je 400 Kč. Noví zájemci se prosím přihlaste u paní Terezie Široké (mobil: 739 787 870, e-mail: terezie.siroka(at)centrum.cz) do neděle 20.11.2022. Kdo brožurku už odebírá, ať jí potvrdí, že o odběr má zájem i v roce 2023 a domluví se s ní na způsobu úhrady předplatného.

Žádné komentáře: