pátek 25. listopadu 2022

Ohlášky 27.listopadu 2022

Dnes je 1. neděle adventní.

V tomto týdnu si připomínáme:
st: svátek sv. Ondřeje, apoštola
čt: sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
pá: první pátek v měsíci
so: památka sv. Františka Xaverského
ne: 2. neděle adventní 

Dnes při všech bohoslužbách žehnáme adventní věnce. 

Děkujeme všem, kdo se zapojují do přímluv a čtení při bohoslužbách. Nebojte se a zapište se. 

Příští neděli 4. prosince 2022 bude mimořádná sbírka, abych mohli uhradit náš roční příspěvek na potřeby diecéze. Je to příspěvek na podporu kněží a pastorace v naší diecézi. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8.00 hodin do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Doba adventní je tradičně spojena se slavením rorátů. Jsou to mše svaté ke cti Panny Marie konané zpravidla před rozedněním. U nás to jsou více méně všechny ranní bohoslužby během týdne. Jen při svíčkách bude tento týden mše svatá ve středu a ve čtvrtek. 

V sobotu 3. prosince 2022 jste srdečně zváni na adventní duchovní obnovu s o. Ladislavem Štefkem od 10 hodin do našeho kostela. Bližší informace na webu a na nástěnce. 

Příští neděli bude v 9.30 mše svatá pro rodiny s dětmi a po ní spolčo pro děti. 

V úterý 6. prosince 2022 navštíví naši farnost svatý Mikuláš. Děti se sejdou na mši svatou v 18.30 v kostele u křtitelnice a půjdou v průvodu s lucerničkami. Na závěr bohoslužby přijde Mikuláš. 

Ve středu 7. prosince 2022 pokračujeme v četbě první knihy královské. Čteme 9.a 10. kapitolu této starozákonní knihy a začínáme v 19,15 na faře. 

Ve čtvrtek 8. prosince 2022 slavíme jmeniny (patrocinium) našeho kostela. Mše svatá bude ráno v 6.00 hodin a slavnostní večerní v 18.30 s chrámovým sborem. 

Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze PULS nabízí pomoc farnostem v době energetické krize. PULS pomůže farnostem částkou 1000 Kč za každého donátora, který se registruje od 1. října do 31. prosince 2022. Více informací najdete na internetové stránce donator.cz.

Žádné komentáře: